Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation horizontal

Photo Gallery

Historické fotografie

Celkový pohľad - v popredí synagóga a okolie (1980)

Celkový pohľad - v popredí synagóga a okolie (1980)

Celkový pohľad - pohľad od železničnej stanice (1965)

Celkový pohľad - pohľad od železničnej stanice (1965)

Celkový pohľad smerom na Opatovú (1965)

Celkový pohľad smerom na Opatovú (1965) - Pohľad z veže kalvínskeho kostola smerom na Opatovú - v popredí Kármánova ulica, tu je dnes vstup na Výstavisko

Cintorínska ulica - križovatka pod cintorínom (1987)

Cintorínska ulica - križovatka pod cintorínom (1987)Pohľad z cesty od cintorína: vľavo odbočka do Járkovej ulice, vpravo do Pivničného radu - domy krátko pred zbúraním


 
 
Cintorínska ulica - časť ulice od križovatky (1987)

Cintorínska ulica - časť ulice od križovatky (1987) Cesta vedúca z cintorína: vľavo odbočka do Járkovej ulice,

Fiľakovská cesta - dvor Szilassyho kaštieľa (1970)

Fiľakovská cesta - dvor Szilassyho kaštieľa (1970)Pohľad na bývalý hospodársky dvor Szilassyho kaštieľa - na mieste budovy vpravo dnes stoja bytovky a výšková budova bývalá ubytovňa ZŤS), vľavo materská škola

Fiľakovská cesta  pohľad z Vajanského ulice - Tuhársky potok - koncom 19.storočia

Fiľakovská cesta pohľad z Vajanského ulice - Tuhársky potok - koncom 19.storočia. Vľavo Fiľakovská cesta, vpravo Hurbanova ulica...

Herzova ulica - križovatka so Šafárikovou ulicou (1980)

Herzova ulica - križovatka so Šafárikovou ulicou (1980) -a tomto mieste je dnes hranica areálu chirurgického pavilónu(vľavo začína Šafárikova ulica, vedúca cez most na Husovu ulicu)


 
 
Husova ulica - niekdajšia križovatka s Garbiarskou a Moyzesovou ulicou (1970)

Husova ulica - niekdajšia križovatka s Garbiarskou a Moyzesovou ulicou (1970) - domy uprostred už neexistujú - vľavo od nich vidno niekdajší

Kármánova ulica - rodný dom J. Kármána koncom 19. storočia

Kármánova ulica - rodný dom J. Kármána koncom 19. storočia - Na mieste domu dnes stojí budova s vinárňou Ipeľ...

Kármánova ulica - Begova a Kármánova ulica koncom 19. storočia

Kármánova ulica - Begova a Kármánova ulica koncom 19. storočia. Pohľad z miesta, kde dnes začína nadjazd...

Kármánova ulica - križovatka s Maloveskou cestou (1975)

Kármánova ulica - križovatka s Maloveskou cestou (1975) - Ulica Dr. Herza (dnes Kármána): križovatka s Maloveskou cestou - tu začína nadjazd smerujúci do Opatovej


 
 
Kármánova ulica - pred križovatkou s Rázusovou ulicou (1975)

Kármánova ulica - pred križovatkou s Rázusovou ulicou (1975) - Na mieste domov vpravo je dnes nadjazd (za činžiakom vľavo začína Rázusova ulica)

Kármánova ulica - časť ulice pred železničným priecestím (1975)

Kármánova ulica - časť ulice pred železničným priecestím (1975) Pohľad z križovatky s Rázusovou ulicou - v strede legendárne železničné priecestie do Opatovej

Komenského ulica - časť pri moste cez Tuhársky potok (1970)

Komenského ulica - časť pri moste cez Tuhársky potok (1970) - Niekdajšia väznica (naposledy záchytná stanica) - na jej

Masarykova ulica - časť pri križovatke s Komenského ulicou

Masarykova ulica - časť pri križovatke s Komenského ulicou - koncom 19. storočia


 
 
Masarykova ulica - celkový pohľad na ulicu smerom na Kubínyiho námestie (1902)

Masarykova ulica - celkový pohľad na ulicu smerom na Kubínyiho námestie (1902)

Masarykova ulica - pohľad od kalvínskeho kostola(1899)

Masarykova ulica - pohľad od kalvínskeho kostola(1899)Na fotografii chýba budova Novohradskej knižnice - postavili ju o tri roky neskôr...

Masarykova ulica - bývalá kaviareň Corso tesne pred zbúraním (1975)

Masarykova ulica - bývalá kaviareň Corso tesne pred zbúraním (1975)

Masarykova ulica - prázdne miesto po kaviarni Corso (1976)

Masarykova ulica - prázdne miesto po kaviarni Corso (1976) - Pohľad z Ulice Dr. Vodu (onedlho zbúrali aj tieto budovy)


 
 
Masarykova ulica - časť ulice pri križovatke s Ulicou Dr. Vodu (1980)

Masarykova ulica - časť ulice pri križovatke s Ulicou Dr. Vodu (1980)

Námestie republiky - letecký pohľad pred celkovou úpravou (1968)

Námestie republiky - letecký pohľad pred celkovou úpravou (1968)

Námestie republiky - západná časť námestia (1968)

Námestie republiky - západná časť námestia (1968)

Námestie republiky - severná časť námestia (1969)

Námestie republiky - severná časť námestia (1969)Výstavba činžiakov za reštauráciou Hviezda - tú postavili neskôr


 
 
Námestie republiky - prvá samoobsluha v meste (1960)

Námestie republiky - prvá samoobsluha v meste (1960)

Námestie republiky - Jankovičov dom pri nemocnici (1950)

Námestie republiky - Jankovičov dom pri nemocnici (1950) - Na mieste domu (zbúrali ho ešte pred dokončením) je dnes poliklinika a vjazd do nemocnice od Námestia republiky - na mieste plota dnes končí dlhý panelák

Novohradská ulica - križovatka s Masarykovou ulicou (1976)

Novohradská ulica - križovatka s Masarykovou ulicou (1976) - Pohľad na miesto, kde dnes pri nákladnej železničnej stanici končí Novohradská ulica - železničná odbočka viedla do priestorov dnešnej nemocnice...

Opatová - Gemerská cesta (1950)

Opatová - Gemerská cesta (1950)


 
 
Opatová - cesta pod kaštieľom (1985)

Opatová - cesta pod kaštieľom (1985) - Domčeky v Opatovej (pri niekdajšej hlavnej ceste z mesta)krátko predtým, ako boli zbúrané počas výstavby nadjazdu - dnes je tu firma Lipták

Sokolská ulica - vstup z Vajanského ulice (1980)

Sokolská ulica - vstup z Vajanského ulice (1980) - Pohľad z Vajanského ulice - na mieste budovy vľavo je dnes parkovisko, na mieste domov vpravo tržnica

Tuhárske námestie - dnešný domov dôchodcov a jeho prázdne okolie (1950)

Tuhárske námestie - dnešný domov dôchodcov a jeho prázdne okolie (1950) - Opustená budova...

Ulica Dr. Vodu - križovatka s Moyzesovou ulicou (1976)

Ulica Dr. Vodu - križovatka s Moyzesovou ulicou (1976) - ľad na miesto, kde dnes stojí Dom služieb - vpravo vstup do Moyzesovej ulice


 
 
Vajanského ulica - pohľad smerom na Kubínyiho námestie (začiatok 20. storočia)

Vajanského ulica - pohľad smerom na Kubínyiho námestie (začiatok 20. storočia) Za druhým stĺpom vľavo je vstup do Adyho ulice, v pozadí kalvínsky kostol...

Vajanského ulica - Kubínyiho námestie a Vajanského ulica

Vajanského ulica - Kubínyiho námestie a Vajanského ulica - pohľad z veže kostola (1905)

Vajanského ulica - pohľad spoza Tuhárskeho potoka (1905)

Vajanského ulica - pohľad spoza Tuhárskeho potoka (1905) - Na prvý pohľad sa tu nič nezmenilo...

Vajanského ulica - časť pri hoteli Pelikán (1987)

Vajanského ulica - časť pri hoteli Pelikán (1987) - Dnes je tu parkovisko medzi hotelom Pelikán a tržnicou


 
 
Vajanského ulica - križovatka pri tržnici (1987)

Vajanského ulica - križovatka pri tržnici (1987)

Vajanského ulica - Pri križovatke s Adyho ulicou (v popredí reštaurácia Koruna)

Vajanského ulica - Pri križovatke s Adyho ulicou (v popredí reštaurácia Koruna) - na mieste domov je dnes sídlisko

Vajanského ulica - posledné budovy (1987)

Vajanského ulica - posledné budovy (1987) - Posledné budovy (napríklad hostinec Koruna) oproti hotela Pelikán tesne pred zbúraním

Zvolenská cesta - slávny hotel Pannonia s nevestincom roku 1910

Zvolenská cesta - ""slávny"" hotel Pannonia s nevestincom roku 1910


 
 
Budovanie železničnej odbočky do vojenskej nemocnice koncom 19. storočia

Budovanie železničnej odbočky do vojenskej nemocnice koncom 19. storočia - Pohľad na miesto, kde dnes pri nákladnej železničnej stanici končí Novohradská ulica -

Boldišova ulica - bývalý starobinec pod cintorínom (1980)

Boldišova ulica - bývalý starobinec pod cintorínom (1980) - Niekdajší starobinec (veľká budova vpravo) na dnes už neexistujúcej ulici. Zachovalo sa len schodište so vstupom do cintorína na konci ulice. Dnes je v týchto miestach nové sídlisko.

Adyho ulica - dom predsedu židovskej náboženskej obce pri synagóge (1980)

Adyho ulica - dom predsedu židovskej náboženskej obce pri synagóge (1980)

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Mesto Lučenec

Zima v Lučenci

Zima v Lučenci
Autor: Ing. Roland Vass

Masarykova ulica

Masarykova ulica
Autor: Ing. Roland Vass

Masarykova ulica - Hlavná

Masarykova ulica - Hlavná
Autor: Ing. Roland Vass

Kubínyiho námestie

Kubínyiho námestie
Autor: Ing. Roland Vass


 
 
Jeseň v parku

Jeseň v parku
Autor: Ing. Roland Vass

Kubínyiho námestie a Reduta

Kubínyiho námestie a Reduta
Autor: Ing. Roland Vass

Kalvínsky kostol

Kalvínsky kostol
Autor: Ing. Roland Vass

Kačky v parku

Kačky v parku
Autor: Ing. Roland Vass


 
 
Potôčik v parku

Potôčik v parku
Autor: Ing. Roland Vass

Jazierko v parku

Jazierko v parku
Autor: Ing. Roland Vass

Park

Park
Autor: Ing. Roland Vass

Park

Park
Autor: Ing. Roland Vass


 
 
Park

Park
Autor: Ing. Roland Vass

Park

Park
Autor: Ing. Roland Vass

Lučenec so svojou  najvyššou 22 poschodovou budovou

Panoramatický obraz Lučenca so svojou najvyššou 22 poschodovou budovou (prvá zľava na obrázku)

Križovatka ulíc Kármána, Vajanského, Masarykovej

Križovatka ulíc Kármána, Vajanského, Masarykovej (v súčasnosti najväčšia križovatka v Meste, zatiaľ jediná so svetelnou signalizáciou)


 
 
Kubínyiho námestie

Kubínyiho námestie, kostol Katolíckej cirkvi

Kubínyiho námestie - najstaršie námestie  Mesta

Kubínyiho námestie - najstaršie námestie Mesta (Na fotografii vidieť niektoré dominanty Mesta - kostoly katolíckej a kalvínskej cirkvy)

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec (na obrázku chýba najvyššia 22 poschodová budova Mesta so svojou dvojičkou o niekoľko metrov nižšou budovou)

Masarykova ulica - pohľad na západnú časť Mesta

Masarykova ulica - pohľad na západnú časť Mesta


 
 
námestie Fénixove

námestie Fénixove

Námestie Republiky

Námestie Republiky (pri západe slnka)

Námestie Republiky (pohľad z budovy Obvodného úradu Lučenec)

Námestie Republiky (V pozadí vidieť najvyššiu 22 poschodovú budovu Mesta z obdobia jej staviteľských prác)

Zlatá ulička - novodobá ulica

Zlatá ulička (so svojimi surfíniami)


 
 
Synagóga

Synagóga, jeden z monumentov Mesta

Rúbanisko

Sídlisko - Rúbanisko

Pohľad na Lučenec - v propredí hotel Reduta

Lučenec
Autor: Ing. Vass Roland

Pohľad na Lučenec

Pohľad na Lučenec
Autor: Ing. Vass Roland


 
 
Kubínyiho námestie

Kubínyiho námestie
Autor: Ing. Vass Roland

Mestský park

Park - pagaštanová alej
Autor: Ing. Vass Roland

Výstavisko - nová štvrť Mesta Lučenec

Výstavisko
Autor: Ing. Vass Roland

Historická budova YMCA

YMCA
Autor: Ing. Vass Roland


 
 
Zimná panoráma Mesta Lučenec

Zimná panoráma
Autor: Ing. Vass Roland


 
webygroup
Slovenská verzia
Magyar verzió
HomepageHomepage